U bent hier

Oprichting van het Centrum voor Internationale Verenigingen

Momenteel zijn er ongeveer 2.200 internationale verenigingen zonder winstoogmerk (IVZW’s) in België gevestigd. Reeds in 1907 werd door de toenmalige Belgische regering het ontwerp bekrachtigd om op de Kunstberg "een Paleis der Internationale Verenigingen" op te richten.

De plannen werden onderbroken door de eerste wereldoorlog.

De bedoeling om Brussel een centrum voor Internationale Verenigingen te geven, overleefde en uiteindelijk werd, met de steun van de staat, twee gebouwen, één in de Washingtonstraat en één in de Defacqzstraat, die perfect bij de bestemming pasten, toegewezen. Het CIV werd opgericht bij koninklijk besluit van 8 december 1982 onder de vorm van een instelling van openbaar nut en werd later ongevormd tot stichting van openbaar nut.

De inhuldiging had plaats op 25 oktober 1983 in aanwezigheid van Z.M. Koning Boudewijn en talrijke prominenten uit de Belgische politieke en verenigingswereld.

Het CIV, dat van bij de start heeft kunnen rekenen op de actieve steun van de autoriteiten, is een interassociatief centrum met veelzijdige functies, een ontmoetingsplaats voor aangesloten of bezoekende verenigingen, een plaats voor onthaal en informatie, vergaderingen, conferenties en tentoonstellingen.
De aangeboden diensten verhogen zonder twijfel de aantrekkingskracht van Brussel als vestingsplaats voor IVZW’s en NGO’s.